Actisense USG-1 USB to Serial Gateway

The Actisense™ USG-1 interface is an easy, safe and low-cost method of connecting a marine NMEA 0183 system to a USB equipped PC. Whilst protecting the most vital and expensive devices in the NMEA 0183 system, it also creates a virtual serial port that allows connection to an NMEA 0183 (RS422) marine bus link.

Total galvanic isolation is assured using an ISO-Drive output and the use of the trusted Actisense OPTO isolated input circuitry.

The ISO-Drive output offers total galvanic isolation from the input and can "float" safely up to 1500 VDC from ground. Its sophisticated circuitry is 100% compatible with the NMEA 0183 RS422, industrial RS485 and single-ended PC RS232 "COM" ports.

The USG-1 provides comprehensive isolation of the expensive PC hardware when connecting to an NMEA 0183 (RS422) bus that may have picked up potentially hazardous voltages around the electrically noisy environment of a vessel or factory, and makes installation simple due to the isolation of the PC ground from the NMEA 0183 data network ground, often the biggest cause of data errors and one of the biggest safety hazards in any electronic installation.

No external power supply is required as the cable takes all necessary power from the USB port. Simple installation using plug & play USB drivers supplied on CD allows the PC to start sending and receiving data to the NMEA 0183 data network within minutes of installation.
•    1 x HS+ Opto Input
•    1 x HS+ ISO-Drive Output
•    Up to 115200 baud data transfer rate
•    Full USB compliance
•    Full Isolation
•    Full NMEA 0183 compliance
•    Creates a virtual comm port ("VCP") on the PC
 


Norwegian read under.

Actisense USG-1 USB til seriell gateway

Actisense™ USG-1-grensesnittet er en enkel, trygg og rimelig måte å koble et marint NMEA 0183-system til en datamaskin med USB. Samtidig som den beskytter de dyreste og mest vitale enhetene i NMEA 0183-systemet, oppretter den også en virtuell seriell port som lar deg koble til en NMEA 0183 (RS422) marinbusskobling.

Total galvanisk isolasjon sikres ved bruk av ISO-Drive-utgang og den pålitelige Actisense OPTO-isolerte inngangskretsen.

ISO-Drive-utgangen er totalt galvanisk isolert fra inngangen og kan trygt ”strømme” opptil 1500 VDC fra jord. Den sofistikerte kretsen er 100% kompatibel med NMEA 0183 RS422, industriell RS485 og ensidig jordet PC RS232 COM-port.

USG-1 gir omfattende isolasjon for den dyre datamaskinvaren ved tilkobling til en NMEA 0183-buss (RS422) som kan ha fanget opp potensielt farlige spenninger fra det elektrisk støyfylte miljøet på et fartøy eller i en fabrikk, og gjør monteringen enkel på grunn av isolasjonen av datamaskinjord fra NMEA 0183-datanettverksjord, som ofte er hovedårsaken til datafeil og en av de største sikkerhetsfarene i enhver elektronisk installasjon. Det er ikke nødvendig med strømforsyning, fordi kabelen får all nødvendig strøm fra USB-porten. Enkel installasjon med Plug and Play-drivere for USB, som følger med på CD, lar deg bruke datamaskinen til å sende og motta data på NMEA 0183-nettverket etter bare noen få minutter.

• 1 x HS+ Opto-inngang
• 1 x HS+ ISO-Drive-utgang
• Overføringshastighet på opptil 115200
• Full USB-kompatibilitet
• Full isolasjon
• Full NMEA 0183-kompatibilitet
• Oppretter en virtuell COM-port (VPC) på datamaskinen

NEWS
Admiral chosen for PJ170
Admiral chosen for PJ170
Palmer Johnson Yachts have chosen Admiral Marittime Electronics once again to supply the navigation ...
Admiral ECS Ver. 5 Launched at METS
Admiral Maritime Electronics, of Norway, launched Version 5.0 of their professional Electronic Chart...
Rtcm Published ECS Standards
Admiral ECS is a CLASS A ECS. December 2008 - The Radio Technical Committee has published the new up...
CONTACT

Adr.:     Nedre Tastasjøen 26, 4029 Stavanger, NORWAY

Phone.:  +47 95 84 02 09
Fax.:      +47 51 63 60 11
E-mail.:  post@admiralchart.no